Skip to main content

Paar liter meer?

Melkvee

Gezond vee, efficiënte bedrijfsvoering en goede voeders. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Met Brons bereikt u het optimale resultaat voor uw melkvee. Met Brons gaat u voor goud!

Onze kracht

U wilt graag een probleemloze koe die efficiënt melk produceert. Goede krachtvoeders zijn daarbij enorm belangrijk. Bij Brons hebben wij een aantal voerlijnen ontwikkeld, waar we u graag meer over vertellen. Ook maken wij voeders op maat, u leest hier verderop meer over.

Wilt u weten welke voeders bij uw bedrijf passen? Onze specialisten komen graag bij u langs om u te adviseren.

1. Kuilkwaliteit gras

 • Droge kuil
 • Natte kuil
 • Deeltjesgrootte
 • Haksellengte

2. Kuilkwaliteit maïs

 • Droge kuil
 • Natte kuil
 • Korrelkneuzing
 • Droge stof

3. Pensvulling

 • Pensgroeve
 • Driehoekig/rechthoekig beeld
 • Overgang

4. Rantsoenkwaliteit

 • Droog/nat
 • Fijne delen
 • Grove delen
 • Geur

5. Koesignalen

 • Rust
 • Bezetting
 • Herkauwactiviteit
 • Herkauwslagen
 • Klauwgezondheid

6. Mest

 • Consistentie
 • Onverteerde delen
 • Homogeniteit
 • Geur

7. Start lactatiecheck

 • BCS
 • Pensvulling
 • Ketose

8. Transitiecheck

 • Transitiecheck
 • BCS
 • Pensvulling
 • Mest

Quickscan

‘Een goede start op weg naar goud’

Om melkveehouders goed te kunnen bedienen is het belangrijk om het bedrijf te kennen. Hoe loopt het? Hoe gaat de veehouder te werk en waar liggen de sterke en zwakke punten? Daarvoor is de Quickscan. Door het systematisch doorlopen van een achttal stappen krijgen we een goed beeld van het bedrijf en kunnen we u een gedegen en betrouwbaar advies geven. Samen met u lopen we over uw bedrijf en bekijken, meten, onderzoeken en bespreken we de punten uit deze scan. Wilt u ook een Quickscan of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op.

1

Kuilkwaliteit gras

 • Droge kuil
 • Natte kuil
 • Deeltjesgrootte
 • Haksellengte
2

Kuilkwaliteit maïs

 • Droge kuil
 • Natte kuil
 • Korrelkneuzing
 • Droge stof
3

Pensvulling

 • Pensgroeve
 • Driehoekig/rechthoekig beeld
 • Overgang
4

Rantsoenkwaliteit

 • Droog/nat
 • Fijne delen
 • Grove delen
 • Geur
5

Koesignalen

 • Rust
 • Bezetting
 • Herkauwactiviteit
 • Herkauwslagen
 • Klauwgezondheid
6

Mest

 • Consistentie
 • Onverteerde delen
 • Homogeniteit
 • Geur
7

Start lactatiecheck

 • BCS
 • Pensvulling
 • Ketose
8

Transitiecheck

 • Transitiecheck
 • BCS
 • Pensvulling
 • Mest

Onze producten

RV SAFEBROK

Deze lijn bestaat uit rustig verteerbare brokken door het hoge ruw celstofgehalte. Naast een snel verteerbaar rantsoen, bewaart u met de RV Safebrok een rustige vertering in de pens.

RV POWERBROK

Hoogwaardige productiebrokken, rijk aan energie en variërend in eiwitgehalte. Zo stemmen we de brok af op het doel van uw bedrijf. Of u nu maïs- of grasrijk voert, wij hebben een passende Powerbrok! Deze lijn bevat productiebrokken en een speciale startbrok voor de verse koeien.

RV TOPBROK

De Topbrokken zijn gericht op een maximale productie en een gezonde veestapel. Dit wordt bereikt door een hoge energiedichtheid. Grondstof en als lijnzaad zijn opgenomen voor optimale gezondheid en productie. Voor een rustige vertering in de pens zijn pensbuffers toegevoegd. Op weg naar de top!

RV JERSEYBROK

Jerseys melken is een vak apart. Met onze kennis en ervaring hebben we een aparte voerlijn gemaakt. Zo optimaliseren wij doelgericht uw Jersey veestapel.

GERST STRUCTUUR

De gerst wordt bij ons grof gemalen, iedere korrel wordt wel geraakt. Dit zorgt ervoor dat er veel structuur behouden blijft. Het geeft dus naast pensenergie ook wat “rust” door de vezels die mee de pens in komen. Gerst structuur kan gevoerd worden in meelmengsel, los over het voer of zelfs in de krachtvoerbox of melkstal.

RV GRASBROK

Optimaal melken met een grasrantsoen, dat realiseren we met RV Grasbrok. Alles in deze brokken is gericht op gezonde koeien en een goede benutting van het (weide)gras. De grondstof en zijn structuur gemalen en geperst in een 8 mm. brok. Met de hoogwaardige pensbuffer die is toegevoegd, realiseren we een rustige vertering naast het snelle weidegras. Door een goed samengesteld grondstoffenpakket zorgen we voor een hoge energievoorziening.

RV CORRECTIEBROK

Voor als er tekorten moeten worden aangevuld in uw basisrantsoen en dit niet mogelijk is door middel van grondstof en of een meelmengsel, hebben wij de correctiebrok. Deze brokken vullen tekorten aan op het gebied van energie, eiwit en mineralen.

RV JUNIOR

Compleet voer voor de jongste kalveren, van muesli tot jongveebrok. Gericht op gezonde kalveren en hoge groei.

TRANSITIEVOEDERS

RV TRANSITIEBROK

Met de transitiebrok streven wij naar een optimale droogstand. Deze rustperiode voor de koe is essentieel voor de ontwikkeling van het kalf en de eerste biest. De koe moet in de eerste dagen na het kalven goed opstarten. Aan de hand van uw bedrijfssituatie beoordelen wij welke brok het meest geschikt is in uw situatie, oftewel wat uw dieren nodig hebben.

COLOBOOST

Voor de optimale opstart van de verse koe en het pasgeboren kalf, hebben wij de ColoBoost ontwikkeld. Deze droogstandsbrok kan de gehele droogstandsperiode naast het basisrantsoen worden gevoerd. Een extra mineralenaanvulling is niet meer nodig. Ook is rekening gehouden met het calcium metabolisme. De calcium onttrekking aan de botten wordt gestimuleerd. Waardoor er minder kans is op melkziekte na het afkalven. Ook het pasgeboren kalf krijgt via de biest meer vitamines en mineralen toegediend na het voeren van deze brok. Dit door een unieke samenstelling van vitamines, mineralen, pro-biotica en aniotische zouten.  

COLOBOOST COMPLETE

Een brok die kan worden gevoerd bij volledig stro-brok rantsoenen. De basis van deze brok is de ColoBoost. Dus alle voordelen van deze brok zijn hierin meegenomen. Extra aandacht op het stimuleren van de penspapillen en met oog voor de vitamines en mineralen die nodig zijn voor droge koeien en het nog niet geboren kalf. Deze brok is ontwikkeld in samenspraak met melkveehouders.  

Een voerprogramma op maat

Zoals u ziet hebben we een range aan krachtvoeders. Naast de reguliere krachtvoeders maken wij bedrijfsspecifieke voeders. We brengen de voedingswaarde van uw ruwvoeders en bijproducten in kaart. Na het analyseren van de melkproductie gaan we over tot het samenstellen van uw bedrijfsspecifieke voeder. Exact dát wat uw bedrijf nodig heeft. Door het maken van voeders op maat kunnen wij in alle factoren rekening houden met uw bedrijfssituatie. Zo kunnen wij sturen met de grondstof en op bijvoorbeeld kaaskwaliteit of rekening houden met een concept zoals VLOG of Planet proof.

Ondersteunende producten

Naast krachtvoeders levert Brons ook ondersteunende producten zoals (maat) mineralen, pensbuffers en likemmers. Onmisbaar voor iedere melkveehouder.

PENSBUFFERS

Brons heeft twee pensbuffers om verzuring van de pens tegen te gaan.

 • Natriumbicarbonaat
  Voor een snelle bufferwerking, werkt pHverlagend.
 • Brovi Support
  Een langwerkende pensbuffer voor een stabiele pens pH.

MAATMINERALEN

Naast ons standaard mineralenassortiment werken wij ook met maatmineralen. Deze worden speciaal afgestemd op uw rantsoen en voorzien van alle benodigde elementen. Met maatmineralen kan er gefocust worden op aspecten zoals klauwgezondheid, vruchtbaarheid en uiergezondheid.

We kunnen ons voorstellen dat u denkt: prachtig al die verschillende soorten, maar wat past nu bij mij? Nou, daar helpen we u graag bij. Onze specialisten komen graag vrijblijvend bij u langs.

MINERALEN LIKEMMERS

Likemmers zijn handig. Brons heeft er twee opgenomen in haar assortiment:

 • Blockemel Premium
  25 kg likemmer met mineralen ter bevordering van de weerstand.
 • Blockemel Droogstand
  25 kg likemmer met mineralen afgestemd op de transitieperiode.

PENSBESTENDIG VET

Quality Fat zorgt voor een hoge energiedichtheid en is zeer efficiënt bij hittestress. Het bevordert de melkproductie en het melkvet.

MINERALEN

We hebben een ruim assortiment aan mineralen. In onderstaande tabel maken we in één oogopslag overzichtelijk waar de mineralen voor zijn en wat ze doen.

Vruchtbaarheid Weerstand Klauwen Transitie Dosering
Brovi
Vruchtbaarheid
•• 50-150 gram/dag
Brovi
Weerstand
•• ••• •• 25-50 gram/dag
Brovi
Vitaal Excellent
••• ••• ••• 50-150 gram/dag
Brovi
Droogstand
••• ••• ••• 150 gram/dag

Gerst Structuur

De gerst wordt bij ons grof gemalen, iedere korrel wordt wel geraakt. Dit zorgt ervoor dat er veel structuur behouden blijft. Het geeft dus naast pensenergie ook wat ‘rust’ door de vezels die mee de pens in komen.
In het (weide)gras zit vaak onbestendig eiwit, oftewel penseiwit, in vakjargon OEB genoemd. Dus hoe meer (weide)gras, hoe meer penseiwit te verwerken is. Daarnaast zorgt donker weer voor minder suikers en voor meer OEB in het gras. Ook snel weiden na bemesting of te vroeg inscharen zorgt voor teveel OEB in het gras.
Maïsmeel is een bron van bestendig eiwit, dit komt veel vrij in de darm. Wanneer je dus veel weidegras en maïsmeel gaat voeren, voer je teveel energie in de darm en teveel eiwit in de pens. Koeien zullen het dan dus minder goed doen, de vertering laat te wensen over en het ureum stijgt.
Maïsmeel inruilen voor gerst structuur kan dan altijd, ook als de mest te dun is. Dit komt doordat de darmen overstuur raken van teveel bestendige energie. Meer pensenergie voeren lost de dunne mest dan op, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt.

Gerst structuur kan gevoerd worden in een meelmengsel, los over het voer of zelfs in de krachtvoerbox of in de melkstal. De loopeigenschappen zijn goed.

Bij vragen bel of app ons:

Gerard de Jong – 06 524 777 46
Thijs Retra – 06 510 739 45

 

 

Ook gespecialiseerd in Jersey

Minder voeropname, betere benutting

‘Een Jersey neemt ongeveer 30% minder voer op dan een Holstein. Het voer wat ze opneemt wordt echter effciënter benut, doordat een Jersey een langere dunne darm heeft.’ Ook de herkauwtijd per kilo droge stof is langer. Door een kleinere pens passeert het voer de penswand vaker waardoor er meer voedingsstoffen opgenomen kunnen worden. De Jersey is gevoeliger voor een negatieve energiebalans en melkziekte. ‘Deze factoren zorgen ervoor dat we een Jersey koe heel anders moeten verzorgen dan een Holstein koe.’

Gerard de Jong

‘Een liter Jersey melk is niet te vergelijken met een liter Holstein melk.’

ONZE KRACHT

Brons heeft een prachtig assortiment voeders ontwikkeld voor melkvee, kalveren en varkens. ‘Hier zijn we trots op. Onze kracht zit hem in het produceren van klantspecifieke diervoeding. Voeders afgestemd op de behoeft es van het dier en de wensen van de klant.’

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Brons specialist

Neem contact op